Du er her:

Om oss

articleimage

I Rensåsen barnehage vektlegger vi sentrale verdier i vår hverdag som kjærlighet, innlevelse, respekt, omsorg, nærhet, trygghet, toleranse, mestring, tillit og anerkjennelse. Vi ønsker at glede, latter og humor skal ha en sentral plass i hverdagen i vår barnehage.

Vi ønsker at barnehagen skal være en møteplass der det er naturlig for barna å søke ny kunnskap og forståelse av verden. Vårt mål er at alle skal ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser og legge til rette for å ta del i gode læringsprosesser. Dette kjennetegnes bl.a. ved at barna viser nysgjerrighet og interesse for det som skjer i deres nærhet, at de stiller spørsmål og ved at personalet oppmuntrer til nysgjerrighet og videre undring. Barna gis tid til selv å løse praktiske ting, eksperimentere og utforske.